Kunder mellem 100.000-1.000.000 kWh

Priser - for  2017 for kunder mellem 100.000 - 1.000.000 kWh excl. moms.
Hurup Elværk Net   13,00 øre
PSO   17,30 øre
Systemtarif   2,40 øre
Nettarif Energinet   5,9 øre
Thy-Mors Net & Vestjyske Net   1,00 + 1,83 2,83 øre
Elafgift   91,00 øre
     
     
     
     
     
     

 

CMS & design: simsoft