Faste afgifter

Gældende priser

 Priser pr. 01-04-2024

 Arkiv

 Priser pr. 01-01-2024

 Priser pr. 01-08-2023

 

 

Hurup Elværk Net A/S overgår til ny tarifmodel fra 1. januar2024

Som forbruger betaler man bl.a. for at få strømmen transporteret fra produktions­stedet gennem elnettet til boligen. Betalingen består af en abonnementspris samt en forbrugs­afhængig betaling, der kaldes nettariffen.

Hvad betyder det for forbrugerne?

Den nye model betyder, at strømmen vil være dyrest at få transporteret gennem elnettet i det tidsrum, hvor belastningen af elnettet er størst, mens den er billigst i de tidsrum, hvor presset på elnettet er mindre.

Transporten af strøm er billigst i tidsrummet 00.00 og 06.00 (lavlast-perioden).

Transporten af strøm er dyrest i tidsrummet 17-21 (spidslast-perioden). I sommerhalvåret (1. april – 31. september) er prisen dog lavere end i vinterhalvåret.

Transporten af strøm på de øvrige tidspunkter af døgnet (højlast-perioden) lægger sig på et mellemniveau. I sommerhalvåret (1. april – 31. september) er prisen dog lavere end i vinterhalvåret.

Hvorfor overgår Hurup Elværk Net A/S til en ny model?

Hurup Elværk Net A/S ønsker at være med til at sikre, at vi har et effektivt elnet i Danmark. Ved at sprede vores elforbrug ud over hele døgnet kan vi udnytte elnettet mere optimalt og dermed mindske behovet for at udbygge det efterhånden som der kommer flere elbiler, og samfundet generelt bliver mere elektrificeret.

 

CMS & design: simsoft

Administrer samtykke til cookies

For at give dig den bedste oplevelse bruger vi teknologier såsom cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke (at trykke på Godkend Alle) til brugen af disse teknologier, kan vi behandle data såsom browseradfærd eller unikke identifikatorer på dette websted. Hvis du ikke giver dit samtykke (at trykke på Afvis)  eller trækker dit samtykke tilbage, kan visse funktioner blive påvirket negativt.

Funktionsdygtig Altid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.
Præferencer
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.
Statistikker
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål. Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.
Marketing
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.